Privatkunde

 • Selvtillit
 • Angstlidelser
 • Generalisert Angstlidelse
 • Panikklidelse / panikkangst
 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • Sosial Angst
 • Tvangslidelse
 • Depresjon
 • Psykologiske faktorer ved depresjon
 • Depresjon, et samspill mellom flere faktorer
 • Depresjon; relasjon til alkohol og narkotiske stoffer
 • Reaksjoner på traume
 • Sinnemestring
 • Stress og stressmestring
 • Relasjonsvansker
 • Balanse mellom arbeid og fritid
 • Intimitetsvansker
 • Sorgreaksjoner
 • Avhengighet
 • Selvaktualisering, selvhevdelse

 

Terapeutisk Coaching

 • Traumearbeid og krisehåndtering
 • Parterapi
 • Familieterapi