Terapi

Terapi:

Å oppsøke psykolog er en personlig og viktig beslutning. Våre pasienter har innsett at de ønsker å se nøye på seg selv, sin situasjon og menneskene rundt seg. For noen er dette være svært vanskelig i begynnelsen, men gevinsten kan være stor. Å få hjelp fra en kvalifisert psykolog kan være en uvurderlig ressurs. Terapi hjelper til å forbedre og opprettholde fysisk og mental helse, og fremmer ærlighet, intimitet og personlig velvære.

Terapien kan sees som et “profesjonelt partnerskap» mellom pasient og psykolog hvor målet er å fjerne hindringer til vekst i et ikke-dømmende og støttende fellesskap. For at prosessen skal være fruktbar krever det aktiv deltagelse og vilje til å være nysgjerrig og utforske deg selv.

 

Terapi

Våre lokaler er moderne og komfortable

 

Utviklende prosess:

Terapi utvikler deg som person og gjør deg mer solid i møte med utfordringer. Terapeutiske effekter fortsetter ofte etter behandling, spesielt når dybdepsykologiske tilnærminger brukes. Man har gjennom prosessen lært mye om seg selv, å være selvstøttende og konstruktiv slik at man selv kan fortsette arbeidet på egenhånd.

 

Metoder:

Våre psykologer bruker psykodynamisk terapi som et rammeverk for å forstå pasientens fungering. I tillegg brukes emosjonsfokuserte intervensjoner og kognitive atferdsterapi. Vi bruker disse tilnærmingene fordi vi tror en bred og inngående forståelse av pasienten er like viktig som å utvikle strategier for effektiv endring hverdagen. Våre psykologer har høy faglig kompetanse og et genuint ønske om å hjelpe hver person. Vi legger vekt på å ha respekt for pasientens grunnverdier og preferanser.

 

Resultater av terapi:

Terapi

 

 

Det er mye dokumentasjon på at psykologbehandling hjelper. 80% av de som oppsøker terapi opplever bedring i motsetning til dem som ikke gjør det. Terapi er bevist å være like effektivt, og ofte bedre enn en rekke medisiner. I tillegg er den fri for bivirkninger og tilbakefallsraten er langt mindre etter endt behandling.

 

 

Undersøkelser viser at når man mottar den mengde terapi man selv føler behov for er man ved avslutningen ikke mer belastet av symptomer enn hva som er alminnelig i befolkningen. De som gjennomgår behandlingen på disse premissene rapporterer å være tryggere på seg selv, mer samlet i møte med stress, mindre avhengig av andres anerkjennelse og får en rikere opplevelse av å være tilstede i eget liv.

 

Vi tilbyr både korte og lengre terapiforløp. Gjennomsnittlig bruker våre klienter en plass mellom 15 og 20 timer.

 

Eksempler på utfordringer vi jobber med:

-selvtillit

-alle typer angstlidelser

-depresjon

-reaksjoner på traume

-sinnemestring

-stressmestring

-relasjonsvansker

-balanse mellom jobb og fritid

-intimitetsvansker

-sorgreaksjoner

-avhengighet

-selvaktualisering, selvhevdelse

 

Har du spørsmål om vår behandling eller ønsker å snakke om din situasjon, er vi glade for å svare deg på mail eller telefon.