Sinnemestring er en kunst som kan læres av psykolog

Sinnemestring1

Sinnemestring: -Det sunne sinne

Av følelser er sinne den følelsen vi i samfunnet anser som mest ønskelig og som vi gjør flest tiltak for å kontrollere. Men sinne har sin sunne side. En bok av Karsten Isaksen på nittitallet hadde tittelen ”Sint, sant, sunt” og var bidrag for å hjelpe folk å forstå de viktige sidene av å kunne akseptere sinne og snakke skikkelig om det.

Internt i kroppen er sinne følelsen som alarmerer oss om at ”noe er ikke til min tilfredsstillelse” eller ”slik vil jeg ikke ha det”. Man kan og snakke om sinne som ”hør meg” følelsen da vi hever stemmen noe og artikulerer ordene mer definert når vi blir irritert eller sint. Og vi kan snakke om den som ”se meg” følelsen, da vi plasserer blikket rett i vår motparts øyne for å samle oppmerksomhet rundt oss selv og det vi finner problematisk.

Altså har sinne en funksjon i forhold til sunn grensesetting og melding av våre behov dersom de ignoreres eller ikke respekteres.

 

Når blir sinne usunt?

De fleste nære relasjoner kan tåle at det uttrykkes sinne iblant når årsaken syntes å stå i forhold til reaksjonen. Så lenge det er snakk om å si ifra om at man er sint og viser til hva som føles problematisk, tjener sinne sin sunne funksjon. Den samler oppmerksomhet om noe viktig, den mobiliserer energi til å sette det på dagsorden. ”Hodet er på plass” og krangelen preges av kontret og meningsfulle temaer.

Men når sinne tar overhånd og blir til raseri forstyrres vår mentale klarhet, og lite hyggelige effekter viser seg. I tilstander av raseri opplever man at personen eller konteksten den er rettet mot sees som frastøtende og ufyselig. De negative egenskapene overdrives og man er blind for det realistiske bildet. Dette er fordi sinne overtar hele fokuset. Det følger impulser om å ramme eller skade, og som regel kommer dette ut i form av kritikk eller nedsettende ord. I andre tilfeller omskiftes impulsene til å skade ting som kopper, fat, dørkarmer og så videre.

 

Hva ligger bak slike reaksjoner?

Mange har fått behandling for sinnemestring hos oss. Et fellestrekk er at de som regel er smertelig bevisst sin dysfunksjonelle fungering og skammer seg. Man er ofte meget klar over at irritasjon og sinne lett rettes mot ulike problemkilder, men man føler seg villrede til å beherske impulsene. Det oppleves dypt fortvilende.

Et fellestrekk som fremkommer er at slike sinnereaksjoner svarer jevnt og trutt til et indre stimuli som er vesentlig mer konsistent og viktig enn den ytre provokasjonen. Dette stimuli er man ofte lite klar over. Mens provokasjonen utenfra kan være stor eller liten, har man innvendig en tendens til å kjenne seg dypt såret og krenket fordi gamle sår blir trigget. Dette sees først etter utforskende terapeutisk arbeid, for som regel dekker raseriet over denne responsen. Det er derfor vi også kaller raseriet, eller utageringen, for en forsvarsmekanisme mer enn en følelse i seg selv.

De som har denne smertesensitiviteten i seg har som regel blitt krenket vesentlig tidligere, står i en pågående og tungt belastende situasjon eller begge deler. Ved terapeutisk arbeid avdekkes ofte store sår som kommer av å ha blitt neglisjert, møtt med kritikk og kjølighet over tid, fysisk vold og andre dypt smertefulle inntrykk tidlig i livet.

Under det terapeutiske arbeidet er aksept av sårbarhet avgjørende, ettersom de tidligere krenkelsene er internalisert og lett gjør at man uvitende krenker seg selv (små provokasjoner eller frustrasjoner får en dypere og videre klang innvendig og gjør det større og vondere).

Ofte oppleves skepsis til den mellommenneskelige nærhet som terapi byr på. Men når fortrolig tillit er bygget opp, kan store ting skje. Ofte er det den første gangen man har fått ta helt og holdent plass i sin sorg og smerte fra tidligere. Og med akkurat dette arbeidet utvides toleranseevnen for disse følelsene. Man evner etterhvert å møte seg selv med medfølelse og ro når skuffelser melder seg, og med dette avtar også de eksplosive reaksjonene.

 

Er dette ditt problem er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.