Executive Coaching

Executive Coaching

Executive Coaching tilbys av en kvalifisert psykolog som kan tilføre terapeutiske teknikker når dette er indikert. Denne tjenesten er orientert mot prestasjoner og passer ledere i alle nivåer av bedrifter og organisasjoner.

Målsetningene er som regel knyttet til endring eller videreutvikling av tjenester eller produkt. Mange av våre klienter er prosjektansvarlige og koordinerer ulike team hvor kommunikasjonsstrategier og planer for samkjøring avgjør om målene blir nådd. Vi ser at denne arbeidsrollen påfører store mengder glede ved måloppnåelse, men også store mengder stress dersom fremdriften forstyrres.

Executive Coaching fungerer godt for ledere som har klare forventinger knyttet til sin rolle og har egendrevne forventinger knyttet til sin prestasjon. Klienter får mest ut av hjelp med å organisere eller oppklare målsetninger, bryte målene ned til gjennomførbare delmål, identifisere strategier for å overvinne hindringer, og deretter å bli holdt ansvarlig for å nå målene.

 

 

Tjenestens forløp har denne strukturen:

Fase 1- Definering av mål:

Psykologen vil møte deg med å finne dine mål og målsettinger. Ofte gjennomføres denne fasen hurtig, og så kortvarig som en time. Men avhengig av hvor du står kan du ha nytte av å jobbe noen timer med å avklare dine mål og målsettinger.

 

Fase 2- Valg av strategi:

Når ambisjonene og målsetningene vil du og psykologen identifisere hindringer og diskutere de beste strategiene for å overvinne dem.

 

Fase 3- Gjennomføring og måloppnåelse:

Endelig kan startskuddet gå av. Etter etablering av målsetninger, analyse av hindringer og utvikling av strategier, vil du og psykologen iverksette en tidsplan slik at fremdriften kan måles og diskuteres fortløpende. Timene handler nå om å ha oppsyn med fremgangen, vurdere utfall og tilføre revideringer av målsetninger eller strategier ved behov. Disse timene bruker å skjerpe motivasjonen, øke dedikasjonen til prosessen, og virke støttende i det videre arbeidet mot målsetningen.