Relasjonsvansker

Om relasjoner:

Relasjoner, profesjonelle som private, er først og fremst et bånd som forener to eller flere parter sammen. Gjennom båndet får partene møtt og ivaretatt sine interesser.

Vi kan se på relasjonen i et statisk perspektiv, ved å oppsummere alle tanker vi får om oss selv og den/de andre på grunnlag av de erfaringene som har vert. Like viktig er det å se relasjon i det dynamiske perspektivet.

Relasjon er også pågående prosesser hvor roller og ansvar forhandles, samtidig som tilknytning og gjensidig meningsfullhet oppdateres og redefineres. Det er vanlig at disse prosessene kjennetegnes av alt fra konflikt på en side, til ren harmoni, nærhet og forståelse på den andre. Det er vanlig å møte misforståelser, uenighet og skuffelser, og det er vanlig å reparere og forsone. Dette kjennetegner alle normale relasjoner.

 

Når snakker vi om relasjonsvansker?

Når relasjoner over tid oppleves mer vanskelig enn positivt, ved at man støter på konflikter eller andre gjentagende mønster, kan det være riktig å definere det som relasjonsvansker. Dersom de negative effektene går ut over ditt humør og velvære, eller setter hindringer for de mål du ønsker å oppnå, vil det være en god investering i å jobbe terapeutisk med en psykolog.

Det finnes ulike sosiale eller relasjonelle problemer som kan forstyrre vår mulighet til å ha stabile og meningsfulle relasjoner med andre. Noen av disse vanskelighetene kan omfatte problemer med selvsikkerhet, opplevelse av å lett kjenne seg krenket, vansker med effektiv kommunikasjon, og problemer med å takle mellommenneskelige konflikter.

Problematiske relasjoner kan være både en årsak til og en virkning av andre psykiske problemer som depresjon eller angstlidelser. Behandlingens er å redusere symptomer på psykiske problemer og utvikle mellommenneskelige ferdigheter. Her blir det nødvendig å utforske nåværende og tidligere forhold og hvordan bestemte roller eller mønstre kan påvirke dagens vanskeligheter.

 

Hva ønsker jeg skal kjennetegne mine relasjoner?

For oss er det avgjørende å jobbe med hver person individuelt og hjelpe dem å være genuint identifisert meg seg selv. Når vi jobber med relasjonsvansker holder vi også fokus på spørsmålet ”hva ønsker du skal kjennetegne dine relasjoner?”.

Dette spørsmålet skaper kontakt med personens unike trekk og sider. Vi bruker svaret til å evaluere kontrasten til dagens status, avgjøre hvilke områder vi skal jobbe med og senere hvor langt vi er kommet på vei. Vårt mål er å hjelpe deg til å være tilfreds med hvem du er og måten du interagerer med andre.

 

Om du ønsker å jobbe med relasjonsvansker er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.