Depresjon; relasjon til alkohol og narkotiske stoffer

Depresjon; relasjon til alkohol og narkotiske stoffer

Depresjon skal ikke settes som diagnose dersom årsaken antas å være direkte fysiologiske virkninger av en substans. Når et depresjonslignende syndrom er antatt å være forårsaket av rusmisbruk eller som en bivirkning av rus, beskrives lidelsen som «substans-indusert humørforstyrrelse». Alkoholisme eller høyt alkoholforbruk øker risikoen for å utvikle depresjon.

B-preparater (benzodiazepiner) virker, i likhet med alkohol, dempende på sentralnervesystemet. Denne klassen av medikamenter brukes vanligvis i behandlingen av søvnløshet, angst og muskelkramper. Benzodiazepiner øker dessverre risikoen for å utvikle depresjon og leger bør være forbeholden i å skrive ut slike.