Stressmestring

Stressmestring

Ambisiøse arbeidstakere er alltid utsatt for stress. De har et kall til ikke å forbli i komfortsonen, men stadig bryte nytt terreng og utvikle seg og organisasjonen. I møte med prestasjon og ytelse, deadlines, vanskelige beslutninger, offentlig opptreden eller faktorer som utspiller seg i privatlivet utsettes vi for stress og belastninger. Stress er i riktig mengde sunt og motiverende. For det meste vokser vi jevnt og trutt i reaksjon på stress, og legger sten på sten i en modnende personlighet og profesjonell yrkesrolle.

Men kroppen har en sårbarhetsterskel og når den brytes skaper stress negative virkninger istedenfor motivasjon. Hovedårsaken til sykefravær i Oslo og landet, skyldes stressrelaterte lidelser med symptom som søvnmangel, irritabilitet, konsentrasjonsvansker og muskulær smerte.

Det viktig å kjenne hvilke tiltak man kan sette inn mot eget stress og ta ansvar for å iverksette dem umiddelbart. Våre kurs tar for seg:

  • kilder til stress
  • psykiske og fysiske virkninger av stress
  • metoder for å regulere stress
  • tiltak for å forebygge stress på lang sikt
  • idiosynkratisk tilpasning til hver enkelt bedrifts kontekst og stresstriggere

 

Du kan kontakte oss i dag for å booke et kurs eller etablere en bedriftsavtale.