Terapeutisk Coaching

Terapeutisk Coaching (Teracoaching)

terapeutisk-coaching

Terapeutisk Coaching (TheraCoaching) er en begrep som brer om seg i den moderne terapi verden. Som navnet tilsier er dette en coachingtjeneste utført av en kvalifisert psykolog som kan tilføre terapeutiske teknikker når dette er indikert. Denne tjenesten er orientert mot prestasjoner og passer alle som jobber mot konkret definerte mål.

Målsetningene kan være av profesjonell eller personlig karakter. For eksempel kan du bruke tjenesten for å gjennomføre jobbsøking, posisjonere deg for forfremming eller bytte karriere. Den passer også godt for ledere som jobber med prosjekt i alle faser, organisasjonsendring, eller trenger mer innflytelsessterk kommunikasjon.

 

Tjenesten passer også for å jobbe målrettet med utvikling av spesielle ferdigheter innen idrett, musikk og skolefag, mestre dating, eller gjennomføre en vektreduksjonsplan og skape et helseløft. Alt du trenger er et klart mål, og tjenesten kan mobilisere deg til å holde kursen oppe inntil du når det.

Terapeutisk Coaching fungerer godt for personer som har en klar oppfatning av hva de ønsker å gjøre, men trenger litt støtte i å skape og å følge en plan. Klienter får mest ut av hjelp med å organisere eller oppklarende mål, bryte målene ned til gjennomførbare delmål, identifisere strategier for å overvinne hindringer, og deretter å bli holdt ansvarlig for å nå målene.

 

terapeutisk-coaching

 

 

Tjenestens forløp har denne strukturen:

Fase 1- Definering av mål:

Psykologen vil møte deg med å finne dine mål og målsettinger. Ofte gjennomføres denne fasen hurtig, og så kortvarig som en time. Men avhengig av hvor du står kan du ha nytte av å jobbe noen timer med å avklare dine mål og målsettinger.

Fase 2- Valg av strategi:

Når ambisjonene og målsetningene vil du og psykologen identifisere hindringer og diskutere de beste strategiene for å overvinne dem.

Fase 3- Gjennomføring og måloppnåelse:

Endelig kan startskuddet gå av. Etter etablering av målsetninger, analyse av hindringer og utvikling av strategier, vil du og psykologen iverksette en tidsplan slik at fremdriften kan måles og diskuteres fortløpende. Timene handler nå om å ha oppsyn med fremgangen, vurdere utfall og tilføre revideringer av målsetninger eller strategier ved behov. Disse timene bruker å skjerpe motivasjonen, øke dedikasjonen til prosessen, og virke støttende i det videre arbeidet mot målsetningen.

Fase 4- Konsolidering av egeninnsikt

Når vi iverksetter våre ressurser og setter oss i bevegelse mot målsetninger som vi holder høyt, skjer en utviklende prosess. Ens karakter testes nå under (kontrollert) press, og du ser dine ressurser og sårbarheter tydeligere. Terapeutisk Coaching bruker konsolidering som en måte å snakke om disse opplevelsene slik at de integreres på en optimal måte i personens selvkonsept.

(Dersom henvendende har utfordringer som vurderes som psykiske lidelser, vil terapi bli foreslått som første valg og TeraCoaching senere).