Intimitetsvansker

Hva er intimitet?

Vi snakker ikke her om sex eller kroppslig nærhet. Intimitet har å gjøre med tillit, forståelse og en følelse av å være forstått. Intime mennesker kan avdekke sårbarheter uten frykt for at det vil bli brukt mot dem. Det forutsetter trygghet, tålmodighet, gjensidighet, respekt og fravær av hemmelighetskremmeri. Jo mer intime vi er, jo tryggere er vi og desto mer meningsfull oppleves relasjonen med den man er intim med.

Viss man er hindret i å kunne dele seg selv ærlig, kan det ikke være noen intimitet. Mange forveksler da intimitet med emosjonell intensitet. Man kan prise og rose hverandre, gi komplimenter og si man ikke kan leve uten den andre. Man kan prise og rose seg selv, fortelle om alt man har gjort og fått til, uten at dette bringer en nærmere. Et slikt drama maskerer da virkeligheten som består i frykt for avvisning, mangel på tillit og derav hemmelighold ens genuine selv. Man setter opp en fasade og fokuserer på ting som er fantasier og idealiserte forestillinger.

Ofte gjennomgår par som har som har erstattet intimitet med intensitet runder med gjensidig forherligelse (fantasi) avløst av runder med skuffelser, krangler og bitre anklager. De finner forsoning i å be om unnskyldning og løfter om å endre seg. Ofte er sex en vesentlig del av forsoningen.

 

Hvorfor har man vansker med intimitet?

Å vise hvem man virkelig er, med alle ressurser og sårbarheter, kan kjennes krevende. Våre tidligere relasjonserfaringer spiller en stor rolle her. Noen har vokst opp i familier hvor man slett ikke noen gang var særlig personlige med hverandre. Samtaler dreide seg om ting ute i verden, ikke ting på innsiden. Da har man fått begrenset erfaring med hvor nyttig og styrkende det er å kunne snakke sant og ærlig med en empatisk lyttende person. Ikke vær overrasket over at mange har det slik!

Har man i tillegg blitt møtt med kritikk eller avvisning i form av flir, rullende øyner, kjefting, utelukkende rådslagning tilsier erfaringene at ærlig, genuin selvmeddelelse er farlig. Ubevisst dukker det opp en liten angstrespons, og denne motiverer personen umiddelbart til å skape avstand i relasjonen. Dette gjøres ved å se vekk, bli mer vag eller generell i sin tale, skifte tema og så videre. Mange føler de heller kan stoler på sine evner, hva de er flinke til, og vil snakke om dette.

De er som regel ikke klar over denne manøveren, og heller ikke at den fratar relasjonen den kvalitet den kunne hatt. De er heller ikke klar over at disse små responsene som sees under en enkelt samtale vil skape store utfall på hvordan relasjonen utvikler seg og oppleves over tid.

 

Hvordan jobbe psykologisk med intimitet?

Behandlingssituasjonen er en utsøkt anledning for å oppdage disse faktorene og få kontroll over dem. Som regel ser vi at det kommer opp mye følelser relatert til tidligere vonde erfaringer når vi klarer å etablere en åpen, genuin relasjon i terapi. Når vi får jobbet med disse, utvides evnen til å tolerere angsten som kommer av å være i nær relasjon, og man unngår å skape avstand. Da ser vi at de mellommenneskelige evnene styrkes og personen blir i stand til å nyte nærhet til andre. Erfaringsvis er terapien en god startplass for å jobbe med intimitet. Og vi ser at prosessene som gjennomgås i terapi automatisk medbringes og videreutvikles i hverdagen.

 

Viss du har spørsmål om intimitetsvansker eller har bestemt deg for å søke hjelp i forhold til intimitetsvansker, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.