Hva venter meg?

Hva venter meg?

På denne siden vil du finne nyttig informasjon om du har i vente dersom du oppsøker psykologbehandling hos oss. Vi råder deg til å lese gjennom og gjøre deg tanker om din forestående beslutning.

Hva kjennetegner relasjonen med din psykolog?

Det er viktig å forstå at samtaler med psykolog, enten det er terapi eller coaching, skiller seg vesentlig fra vennskap og andre relasjoner. Det er en oppsøkende person som søker hjelp, og det er en annen person i profesjonell tjeneste. Her er en person som er motivert til å være åpen med seg selv, utforske sitt liv, tanker og følelser. Og det er en som er trent til å møte disse temaene, arbeide fokusert og målrettet med dem, være inntonende, støttende og utfordrende.

Likevel er det en relasjon som preges av kjemi, åpenhet og tillit og den oppleves i høyeste grad å være preget av nærhet. Til forskjell fra støtten i vennskap og nettverk er terapi er en mulighet til å sette ord på ting som man kanskje aldri har snakket med noen om eller villet tenke særlig mye på. I seg selv oppleves veldig befriende, og åpner for å undersøke områder som etterhvert blir viktige områder å forstå og mestre.

 

Hva er psykologens holdninger?

Vi møter hver person som et unikt individ med egenskaper og forutsetninger. Forskning og fagkunnskap er for en stor del er basert på populasjonsnivå og representerer funksjoner man tenker er universelle for alle. Men nettopp fordi forskning forholder seg til gjennomsnittet, er individuelle forskjeller av høyeste viktighet i terapi.

 

Konfidensialitet

Absolutt alt du deler og jobber med blir behandlet konfidensielt. Det finnes likevel noen sjeldne unntak. Viss du er i fare for å skade deg selv eller noen andre har psykologen plikt til å meddele dette til rette instanser. Når/viss det skjer, plikter våre psykologer å gjøre dette på en skånsom måte og støtte deg. Vi har som mål å realisere at en slik utlevering likevel ikke fører til opplevelser av krenkelse eller fiendskap.

 

Hvordan kan en time se ut?

Avhengig av hvilken tjeneste du søker (terapi, terapeutisk coaching etc) vil timen karakteriseres av å ligge en plass på et spekter mellom klar struktur til åpen utforsking av hva du gjennomgår akkurat nå. Ved terapeutisk coaching følger vi en helt tydelig arbeidsstruktur, mens ved terapi gir vi oppmerksomhet til akkurat hvor du befinner deg på nåværende tidspunkt. Vanlige momenter er hvilke følelser som kommer opp i respons til forrige time og uken som har gått i mellomtiden, konsolidering av innsikter, videre utforsking av tema som melder seg i møte med din utvikling. Du setter selv agendaen ved hver time og samtalen beveger seg mot stadig mer modning og forståelse.

Vi anbefaler alle som vil starte terapi å ta en dobbeltime (90min) eller en blokktime (180min). Her vil psykologen sammen med deg utforske, bearbeide og lage en plan rundt den tematikken du bringer opp.

Etter første time (90 minutt eller 180 minutt) anbefaler vi sterkt å ha ukentlige møter for at arbeidet skal få relevant feste i livet ditt. Vi ser at de som går hver andre eller tredje uke ofte ikke klarer dedikere seg til prosessen og må bruke mye av neste time på å repetere tema fra den siste. Du velger om du vil ha oppfølgingstimer på 45 minutt eller 90 minutt.

For klienter som har lang reisevei tilbyr vi en kombinasjon av blokksesjoner (180 minutt), og oppfølgingssamtaler via Skype eller FaceTime.

 

Hva gir meg best prognoser?

Å følge de terapeutiske rammene som du og din psykolog enes om øker prognosene for måloppnåelse. Noen ganger kjennes terapi befriende og spennende, mens andre ganger kan plagsomme følelser du har unngått lenge komme frem. Når det gjør vondt er man som regel på vei til noe viktig, som vil etterhvert bli noe godt og forsonet. Å trekke seg fra terapien på dette tidspunktet er en sikker vei til å mislykkes.

Forskning viser at klienter som unner seg så mye terapi de selv føler er nødvendig, i stor grad ligger ved populasjonens normalnivå i forhold til symptomtrykk og plager.

En holdning av å være 100% ærlig med deg selv og psykologen øker måloppnåelsen. Psykologen kan lese mye mellom linjene, men er ingen tankeleser. Viss du holder igjen temaer av alvorlig karakter som du ikke har klart å håndtere det på egen hånd eller med støtte fra andre, kan det ha nedbrytende effekt på måloppnåelsen.

 

Egen forberedelse:

Det lønner seg å tenke godt igjennom hva du ønsker å oppnå med behandlingen. Vi oppfordrer deg til å tenke på hva du vil få, ikke bare hva du vil bli kvitt. Å praktisere din vilje aktivt ved å samle deg om ditt endemål skaper motivasjon og gjør behandlingen langt mer effektiv.

 

Vår service:

Vi er dedikert til å hjelpe deg avklare eventuelle spørsmål du har til behandling. Vi er dedikert til å diskutere oss frem til ideelle løsninger dersom din situasjon er forbundet med spesielle forhold. Vi er dedikert til å samarbeide med din fastlege og/eller andre spesialister via telefon og brev viss det er behov for det. Vi er dedikert til å hjelpe deg til frihet fra psykologiske plager slik at du kan realisere dine potensialer og leve det livet du ønsker.