Psykologene

Steinar Ulvestad

Steinar Ulvestad

 

Steinar Ulvestad

Steinar Ulvestad har erfaring fra rusfeltet og psykiatri i det offentlige, herunder Diakonhjemmet Sykehus og Ullevål Sykehus. Som psykolog har han jobbet hovedsakelig med psykoterapi, først som konsulent for Aleris Helse AS, og senere gjennom egen privatpraksis. Ulvestad jobber med enkeltindivider, par og familier.

Ulvestad er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Han har tre år videreutdannelse i ISTDP, en intensiv psykodynamisk metodikk som benyttes i behandlingen av et bredt spekter av psykiske lidelser. I tillegg anvender han metoder fra kognitiv terapi, mindfullness og eksponeringsterapi i behandling.

Ulvestad vektlegger at psykologbehandling ikke bare handler om å redusere symptomer, men å styrke det indre mennesket via bevisstgjøring og innsiktsorientering. Slik vil terapi bidra med vokst og modning. En viktig målsetning er at man ved terapiens avslutning opplever god selvfølelse, klarhet i hvordan man ser og tenker om seg selv, og en aksept og takknemlighet for å være seg selv.

Behandlingen retter seg i hovedsak mot lettere psykiske lidelser. Herunder er eksempler ulike angstlidelser og depresjon/depressive reaksjoner, stressreaksjoner, slitasje/utbrenthet, usikkerhet knyttet til selvfølelse, selvtillit og selvhevdelse, normale og kompliserte sorgreaksjoner, vansker i forhold til sinnekontroll, lav selvaktelse og selvkritikk, for å nevne noen.

Spør etter individuell behandling (45min sesjoner), par eller familieterapi (utvidelse av tid etter behov).

 

Marianne Fjugstad-Hansen

Marianne Fjugstad-Hansen er psykologspesialist,  med spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Hun har flere års erfaring fra arbeid innen offentlig psykisk helsevern, både innen døgnbehandling og poliklinikk hvor hun har jobbet med et bredt spekter av psykiske lidelser. Hun har også jobbet flere år med psykoterapi gjennom egen privatpraksis.

Marianne er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun har en 3-åring videreutdanning innen intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), og tar aktuelt en ytterligere spesialisering innen metoden. Hun har i tillegg en 2-årig videreutdanning for behandling av alvorlige og kompliserte traumatiske tilstander.

Marianne har også erfaring med konsultasjoner og veiledning, både individuelt og i gruppe.

Marianne er inspirert av psykodynamisk og emosjonsfokusert tenkning, og vektlegger viktigheten av tilknytningspsykologi og at følelser er relasjonelle av natur. I sitt psykologiske arbeid er Marianne opptatt av å møte den enkelte der den befinner seg, og hjelpe klienten med å finne ut av hva som kommer i veien for god følelsesmessig kontakt med seg selv og andre. Et viktig fokus er å hjelpe klientene med å få kontakt med følelser og minner som hittil har vært unngått og som kan være årsak til uforklarlige kroppslige reaksjoner og psykiske vansker, og jobbe sammen mot å finne ny og dypere forståelse av seg selv og det indre liv. Et viktig mål med behandlingen er å øke toleransen for og opplevelsen av unngåtte følelsesmessige reaksjoner, øke helhet og mening i klientens liv og øke trygghet og frihet til videre vekst og utvikling.