Menneskene på jobb

Menneskene på jobb

Bedrifter og organisasjoner er avhengig av ansatte som er motivert og tilstede, og tør å gi sitt beste for at målene oppnås i fellesskap. Men alle mennesker er sårbare for slitasje eller negative reaksjoner på det psykososiale arbeidsmiljøet. Når negative reaksjoner preger en eller flere merkes dette fort på miljøet. Man blir mer forsiktig med hverandre, man korter ned samtalen i redsel for å forverre noe. Noen reagerer med irritasjon, kjenner behov for å skjerme seg og det dannes klikker av usynlig, men effektiv utestengelse.

 

Når slike ”virus” har satt seg i arbeidsgruppen lider fort produktiviteten. Vinnerånden går tilbake i lampen, motivasjonen avtar og fokuset er ikke så skjerpet som alle er god for. Det gjøres kompromissbeslutninger og ofte ikke like gode beslutninger. Ettervirkningene kan påvirke hele miljøet og organisasjonskulturen.

 

Våre psykologer jobber med effektive og målrettede metoder for å isolere, forstå og intervenere mot faktorer som har gjort det vanskelig for en person eller en gruppe. En bedriftsavtale med oss garanterer rask bistand til ansatte og ledere. Vi kan samarbeide om sykeoppfølging og utfylle organisasjonens HMS behov.

 

Ta kontakt i dag for å høre mer om vårt tilbud!