Selvtillit

Selvtillit:

Dårlig selvtillit er ikke en psykisk lidelse. Mange vil si de ikke oser av høy selvtillit, men lever likevel helt fullgode liv. Men dårlig selvtillit blir plagsomt viss det dominerer. Om man opplever det som hinder til for å glede seg, etablere relasjoner eller følge egne ønsker og behov, kan det være lurt å jobbe målrettet med det.

 

positive-illusjoner

Å ha positive forestillinger om selv, om egne ferdigheter og egne fremtidsutsikter, er en viktig komponent av å ha selvtillit.

Husk at selvtillit på et område smitter som regel til et annet område. Den mestringen vi kjenner ved å være dyktige i jobben underbygger positive forestillinger om oss selv i andre arenaer. Og på samme måte fungerer ofte dårlig selvtillit. Er man vant til å nedvurdere egen kompetanse på en arena, er dette fort en tankegang som gjør seg gjeldende på andre også.

Derfor kan arbeidet med å snu selvtilliten oppover føre til uante positive konsekvenser i livet ditt. Gevinsten kan komme deg til gode i dine relasjoner, i valg av nye relasjoner, i din måte å uttrykke deg på (personlig og profesjonelt), i ditt yrkesvalg, din karrierevei, og ikke minst i den helt private relasjonen du har med deg selv.

Hos en psykolog får du hjelp til å se nærmere på hvilken psykologiske prosesser som kan ligge bak din dårlige selvtillit. For det som kjennes som en tung og umulig byrde å bære, vil du se starter i små og oversiktlige prosesser som du kan ta kontroll over.

Du vil også lære generelle ting om holdninger mot selv, trosantagelser om selv, andre og fremtiden, og lære å identifisere tankeganger eller mekanismer som vil forhindre at du kan kjenne deg trygg og takknemlig for å være akkurat deg selv.

Hvordan vi forklarer gode eller negative hendelser har for eksempel mye å si for hvordan vi føler om oss selv. De som tilegner seg selv æren for å få til gode ting, nyter en bedre tillit til seg selv (Eksempel: Jeg har jo jobbet hardt for denne muligheten). Og viss de kan se årsakene til at ting som ikke gikk så bra ligger utenfor seg selv, beskytter de seg (Eksempel: Jeg har jo fått dårlig oppfølging og lite klar direksjon). Men noen gir seg stadig ansvaret for alt som ikke fungerer, som et moralsk politi mot seg selv. Mens de tror dette skaper muligheten for å ta ansvaret og vokse, er det som regel det motsatte som skjer. Man trykker seg systematisk ned og får ikke nye krefter til å gjøre det bedre neste gang.

 

Psykologisk arbeid med dårlig selvtillit:

Arbeidet med selvtillit er utforskende. Ser undersøker sammen situasjoner som er aktuelle, hva som skjer inni klienten, hva klienten tenker og gjør, hva som skjer utenfor og så videre. Noen ganger kjennetegnes behandlingen av innsikter og aha-opplevelser, og klienten finner det som lett utbytte å korrigere seg.

Andre ganger ser vi at de negative tenkemåtene handler om å holde en indre uro i sjakk, og at det ikke er så lett å korrigere seg uten å føle seg veldig utsatt. Problemet handler da også om en emosjonell komponent, ikke bare en negativ måte å tenke på.

Det viktige å forstå er at kun ved å identifisere de relevante psykologiske prosessene som ligger til grunn (enten det er tankefeil eller vansker med følelser eller interpersonlig nærhet) kan vi jobbe med å fjerne den fra livet ditt.

 

Kontakt oss:

Dersom du har spørsmål angående lav selvtillit og hvilken hjelp du kan få, er du hjertelig velkommen til å skrive en mail eller ringe oss.