Traumearbeid og krisehåndtering

Traumearbeid og krisehåndtering:

Når du har blitt utsatt for en traumatisk hendelse er det vanlig å reagere med stress. Kroppen utløser en alarmreaksjon og beveger seg fra normalmodus til overlevelsesmodus. Innvendig kjennes dette vondt og ubehagelige og er til plage når trusselsituasjonen er over. Men det er helt og fult normale reaksjoner på unormale hendelser.

Ofte går reaksjonene går over av seg selv. 2 av 3 opplever at reaksjonene går tilbake. Når reaksjonene vedvarer opptrer de hovedsakelig i form av:

  • Invaderende minner: man får stadig tanker om traumet, opplever påtrengende mentale minnebilder eller har mareritt om natten.
  • Unngåelsesatferd: Man unngår ytre ting som steder og spesielle personer som minner om traumet og/eller man unngår sitt eget følelsesliv og kjenner seg tiltagende nummen.
  • Angst: Sterk fysiologisk aktivering i kroppen oppleves som angst. Det kan føre til søvnproblemer, vansker med konsentrasjon, en opplevelse av å bli mer distre og ikke huske godt, lavt energinivå, skvettenhet, mer irritabilitet og sinne.

Når reaksjonene vedvarer kan kvalifisert hjelp bidra til mer opplevd stabilitet.

Behandling:

Krisehåndtering handler om å reetablere trygghet. Sammen med psykologen prøver du ut og lærer teknikker for å regulere angsten slik at du kan slippe å bli overveldet eller nummen. Dere vil så utforske kroppens reaksjoner og bli kjent med den indre følelsen istedenfor å rømme fra den.

Du får også generell skolering om kroppens alarmreaksjoner ettersom forståelse for hva som skjer skjerper følelsen av kontroll og håp. Psykologen vil også vie tid til å utforske akkurat dine indre opplevelser og reaksjoner på belastningen du har vert utsatt for og hvordan du tenker og forstår disse. En vesentlig forutsetning for bedring er at man ikke er subjektivt alene, men kan dele denne opplevelsen.

I tillegg vil psykologen gi deg tilbakemeldinger på dine konkrete reaksjoner. Dette vil bidra til å øke forståelsen for kroppen og psykens tilpasningsprosesser, og vil bidra til at det som kan kjennes irrasjonelt og truende nå forståes som en del av en tilfriskningsprosess.

Veiledning:

Like viktig som behandlingen i terapirommet er hvordan du ellers forholder deg til hverdagen. Naturlig trang til beskyttelse kan for eksempel lede deg mot isolasjon, hvilket kan få negative utfall.

Sammen med psykologen vil du gå igjennom din hverdag og skape en tydelig balanse mellom behovet for beskyttelse og de sunne utfordringer som vil bringe deg videre. Å finne ditt kapasitetsnivå er viktig.

Du vil få veiledning på aktiviteter du bør gjøre eller ikke gjøre for å forhindre tilbakefall eller forverring, maksimere stabilisering, og stimulere alle faktorer som er kurative.