Familieterapi

Om familieterapi:

Familien er et komplekst system, stadig i endring. Den er på den ene side et kollektiv med særpregede vaner, tradisjoner og eksistensielle grunnantagelser. Men bakom den samlede fronten er den også en møteplass for individer med ulike temperament og personligheter og ofte med høyst ulike utviklings – og livsoppgaver. Barna er for eksempel opptatt av å utforske sin plass i familien mens tenåringen er opptatt med å løsrive seg. Foreldrene må stadig undersøke sine oppfatninger av sunt lederskap. Den moderne familien, som ofte består av «mine og dine og våre» gjør kompleksiteten større og det kreves mer for å finne sin plass og bidra til en god familiedynamikk.

I familien samles behov og ønsker, noen ganger smertefritt og andre ganger til skarp duell. Konflikt er uunngåelig i komplekse systemer og må håndteres. Når alt fungerer smidig er stressnivået håndterbart og sunt. Et slikt klima gjør uenigheter til en mulighet til å vokse og finne modne strategier for sameksistens. Hjemmet er da en trygg base som gir beskyttelse, og den byr på sunne utfordringer hvor alle gis muligheten til å ta sin plass og være seg selv.

 

Slik er familieterapi i praksis:

Som en aktiv terapiform involverer systemisk familieterapi alle i dialogen på terapirommet og i oppgaver mellom timene. Alle lærer å identifisere sitt ansvarsområde og forstår sitt bidrag til problemene og løsningene. For eksempel kan foreldre bli bedt om å delegere mer ansvar, eller i andre tilfeller ta mer lederskap. Noen kan bli utfordret til å uttrykke seg på andre måter eller kommunisere sine behov tydeligere. Behandlingen tar sikte på å anvende familiens iboende ressurser som verktøy til god problemhåndtering.

 

Systemisk familieterapi har hjulpet mange å komme til bedre forståelse familiens samspill og er derfor en effektiv metode i møte med en rekke problemsituasjoner. De som oppsøker oss for familieterapi opplever ofte at følgende faktorer er utløsende:

 • Høyt konfliktnivå mellom foreldre eller mellom foreldre og barn
 • Vansker med å planlegge og gjennomføre rutiner
 • Mangel på motivasjon hos et av familiemedlemmene.
 • Vedvarende utagering som påvirker familien
 • Uroende risikoatferd hos et eller flere familiemedlem
 • Familie som gjennomgår en (komplisert) sorgreaksjon
 • Vegring eller isolasjon hos et familiemedlem
 • Maktesløshet i foreldrerollen
 • Familie som møter kronisk og belastende sykdom
 • Familie som påvirkes av en foreldres arbeidsledighet eller andre påkjenninger
 • Ett familiemedlem har en kronisk psykisk lidelse eller rusproblem
 • Barn som mobbes vedvarende i skole
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]