Reaksjoner på traume

Reaksjoner på traume – Om sårbarhet og ressurser:

Å være menneske betyr mellom annet å være sårbar. Ingen er laget av stål og kan si seg immun mot hva som måtte komme i ens vei. Til naturlig vern mot den menneskelige sårhet er våre ressurser i form av kunnskap, erfaring, nettverk, sosial støtte og så videre. Men uansett ressursnivå har vi alle en individuell terskel for hvor stort påtrykk av ubehagelige hendelser vi kan tåle før kropp og sinn viser belastningsreaksjoner.

Vi har ulike reaksjoner på traumatiske hendelser. Etter spesielt alvorlige hendelser er det vanlig at 1 av 3 kjenner vedvarende reaksjoner det første året.

Triggere til belastningsreaksjoner:

Eksempler på traumatiske opplevelser kan være fare eller trusselsituasjoner, overgrep i form av vold eller voldtekt, brå og unaturlig dødsfall av nærstående person, groteske inntrykk via vitneopplevelser, og ulykker, katastrofer og krig.

Stressreaksjoner:

Når du har blitt utsatt for en traumatisk hendelse er det vanlig å reagere med stress. Kroppen utløser en alarmreaksjon og beveger seg fra normalmodus til overlevelsesmodus. Innvendig kjennes dette vondt og ubehagelige og er til plage når trusselsituasjonen er over. Men det er helt og fult normale reaksjoner på unormale hendelser.

Ofte går reaksjonene går over av seg selv. 2 av 3 opplever at reaksjonene går tilbake. Når reaksjonene vedvarer opptrer de hovedsakelig i form av:

  • Invaderende minner: man får stadig tanker om traumet, opplever påtrengende mentale minnebilder eller har mareritt om natten.
  • Unngåelsesatferd: Man unngår ytre ting som steder og spesielle personer som minner om traumet og/eller man unngår sitt eget følelsesliv og kjenner seg tiltagende nummen.
  • Angst: Sterk fysiologisk aktivering i kroppen oppleves som angst. Det kan føre til søvnproblemer, vansker med konsentrasjon, en opplevelse av å bli mer distre og ikke huske godt, lavt energinivå, skvettenhet, mer irritabilitet og sinne.

 

Når reaksjonene vedvarer kan kvalifisert hjelp bidra til mer opplevd stabilitet. Les om hvordan vi jobber med Traumearbeid og krisehåndtering.