Angstlidelser

Angstlidelser:

Angst er både en psykologisk og fysiologisk tilstand. Det er vanlig å oppleve kroppslige symptom som svette, hjertebank, brystsmerter, kvalme. Slike kroppslige endringer styres av nervesystemet og av hormoner, blant annet ved adrenalin utskilt fra binyrene.

Disse reaksjonene er kun vanlig kroppslig aktivering, men som angst oppleves aktiveringen ubehagelig. Angst er følt som psykologiske reaksjoner som frykt, bekymring, konsentrasjonsvansker og tidvis panikk.

Tankene henger sammen med kroppens aktivering. Tankene våre kan trigge og øke følelsen av angst. Fastsatte tankemønstre kan bidra til å vedlikeholde følelsen av angst over land tid.

Handlingene som opptrer i forbindelse med angsten er heller ikke tilfeldige. Situasjoner som har skapt angst før blir ofte unngått senere. Unngående handlinger viser seg ved å sitte nært døren i et møterom, bakerst i klasserommet for å unngå å bli sett på, unngå for mye blikkontakt, ikke snakke når det er flere mennesker til stede eller utvikle magiske ritualer og tvangstanker.

Hva aktiverer angst?

Situasjoner som har blitt sosialt ubehagelige eller traumatiske har en læringseffekt som gjør at angst vil kunne aktiveres ved å oppleve en lignende situasjon eller tenke på en slik situasjon.

Angst kan også være en signalfunksjon på at man har en følelse eller holdning mot noen som en ikke klarer å akseptere. Et eksempel er når man blir veldig sint på noen man er veldig glad i. Istedetfor å kjenne følelsen av sinne klart og tydelig, unngås den og dekkes til, noe som bare skaper en følelse av angst.

Angst kan også komme av vedvarende lave forestillinger om seg selv og egne evner.

Noen opplever at angst kommer plutselig og uten forvarsel. Dette er mer sjeldent og henger som regel sammen med reaksjoner på alkohol, medisin eller misbruk av narkotiske stoffer.

 

Les mer om: