Generalisert Angstlidelse

Generalisert angstlidelse (GAD):

Når man opplever overdreven, ukontrollerbar og ofte irrasjonell bekymring over dagligdagse ting, har man trolig en generalisert angstlidelse (GAD). Ser man etter på de faktiske tingene man bekymrer seg over merker man at de ikke er i samsvar med den indre uroen. Dette kan gå ut over dagliglivets plikter og fornøyelser.

Temaer man bekymrer seg for kan gjelde helse, død, penger, familierelasjoner, venner, samliv eller arbeid. Som ved angst generelt oppleves fysiologiske symptomer som tretthet, uro i mage og bryst, hodepine, kvalme, anspente muskler, nummenhet i hender og føtter, problem med å svelge, pustebesvær, konsentrasjonsvansker, svetting, irritabilitet, søvnløshet.

Slike symptomer må ha vert vedvarende i seks mnd før man snakker om en generalisert angstlidelse. På verdensbasis har et sted mellom 2-4% av populasjonen denne lidelsen.

Årsaker:

Ofte går denne angstlidelsen igjen i familier, hvilket kan antyde både genetisk og/eller lært sårbarhet utløses ved stress. Lidelsen debuterer vanligvis i tidligere alder og manifesterer seg langsommere enn angstlidelser. Lidelsen lar seg behandle med psykoterapi, men noen ganger tilrådes en kombinasjon av medikamentell behandling og psykoterapi.

Psykologiske mekanismer som forverrer eller forbedrer symptomene:

Alle psykologiske prosesser, slik som å assosiere, undertrykke en tanke eller kjenne en følelse viser til konkret aktivitet i hjernen. Forskning har nå gjort det mulig å avdekke flere sentrale funksjoner, og man ser at disse funksjonene endrer seg når en person går fra å ha for eksempel generalisert angstlidelse til å bli kvitt lidelsen. Studier av hjernen viser at kommunikasjonen mellom de emosjonelle sentrene og eksekutive funksjoner (informasjonsbearbeidende funskjoner som tenking, husking, kalkulering) er mindre klare. Man ser for eksempel høyere aktivitet i eksekutive områder, hvilket antyder at man prøver å redusere involvering av følelser med kompenserende tanker. Kort sagt, «jeg aksepterer ikke mine følelser og prøver å benekte dem». Da blir de liggende som uferdige signal og skape angst.

En interessant doktoravhandling av Sonya Deschênes ved Concordia University (2012) viser at hos 380 pasienter med generalisert angstlidelse varierer symptomene systematisk i intensitet med hvor mye internalisert sinne («jeg koker innvendig av sinne, men ikke viser det») pasienten besitter.

Behandlingen:

I behandling av lidelsen er det viktige målet å bli klar over hvilke tanker, tankemønstre og ikke minst følelser som fremprovoserer angsten. Når disse elementene blir bevisst og pasienten har toleranseevne til å eie dem i sin bevissthet vil symptomene reduseres, og ved etablering av gode sosiale strategier for å uttrykke seg vil symptomene eventuelt forsvinne.