Må du ofte si unnskyld etter at du har vært sint?

Mange handler på impuls og buser ut med alt de føler og tenker. Da kan andre bli såret. Etterpå angrer man seg og får en reparasjonsjobb i forhold til omgivelsene. Ikke sjelden blir dette et langvarig prosjekt, sier psykolog Steinar Ulvestad i Oslo.
Lytt til budskapet

Like fullt har sinne en funksjon for oss. Det har et budskap som kan være: Sånn kan jeg ikke ha det! Eller: Se meg! Det har altså noe å gjøre med å bli hørt og forstått, eller med å sette grenser.
Nettopp derfor må vi ta sinne på alvor. Vi må akseptere det og kjenne det inni oss. Hva handler det om?

– Det er viktig å eie sitt eget sinne og klare å utforske det før man agerer, fortsetter Ulvestad.

Han har erfaring fra blant annet kriminal- og rusomsorg og mener det er viktig å skille mellom sinne og utagering.

– Utagering er når sinne kommer på impuls. Da blir det ofte voldsomt. Det er en stor misforståelse å tro at dette er sunt. Forskning viser at denne håndteringen av følelsen ofte forsterker sinnet og øker farene for å utagere igjen, sier han.

Les artikkel her:

http://www.klikk.no/helse/velvare/kroppogsinn/article902301.ece