Jeg bor ikke i Oslo eller nærområdene

 

Jeg bor ikke i Oslo eller nærområdene:

 

For deg som ikke bor i Oslo eller nærområdene, tilbyr vi en løsning som baserer seg på utvidede timer ved oppmøte på kontor, og konsultasjoner over videokonferanse. Tilbudet gjelder individuell terapi.

 

skype

Med Skype tilbyr vi oppfølgingstimer til dem som bor utenfor Oslo.

 

Siden bruk av videokonferanse kan by på noen begrensninger i forhold til dialog i samme rom ønsker vi imidlertid å jobbe noe mer inngående med forberedelsene. For å sikre en effektiv prosess ber vi deg om å gjøre følgende:

 

 

 

 

  • Skriv en utfyllende henvendelse når du kontakter oss.
  • Gi en beskrivelse av deg selv som person profesjonelt og privat. Beskriv din nåværende livssituasjon profesjonelt og privat, dine ressurser og dine mål. Dette bør være kortfattet, to til tre avsnitt.
  • Presiser dine utfordringer, hva som har utløst dem og hvor lenge du har hatt dem.
  • Skriv også om hva som har fått deg til å kontakte oss nå og hva dine mål er.

 

Som regel vil du bli stilt noen oppfølgingsspørsmål når du blir kontaktet av en av våre psykologer.

Vi anbefaler at du starter med en eller to blokksesjoner hvor du er fysisk tilstede på vårt kontor. Men en «blokksesjon»mener vi simpelthen en utvidet sesjon, fra halvannen til tre timer. Her vil du få muligheten til å danne et bilde av psykologen og kjenne på hvordan intervensjonene virker på deg. Samtidig får psykologen god tid til å kartlegge og formulere en behandlingsplan, hvilket gjør det mulig å legge til rette for en effektiv og målfokusert prosess.

 

Blokkterapi

Du vil få klare tilbakemeldinger på hvordan psykologen forstår dine utfordringer og forslag til en fremgangsplan blir skissert. Dere vil ved enden av oppstartsamtalene ha en enighet om det videre forløpet.

Vanligvis har utenbys klienter kommet til vårt kontor 2-4 ukedager på rad i begynnelsen, for så ha gått over på Skype. Vi har flere godt fornøyde kunder fra nord, vest og sør i Norge!

 

(Merk at i noen tilfeller vil terapi over telekonferanse ikke bli anbefalt).