Sjekk om du trenger en psykolog

Når bør man oppsøke en psykolog?, spør en bruker på Doktor Online, og etterspør kriterier for å søke hjelp og ta vare på sin mentale helse.
– Det er vel visse kriterier som er til stede, og kanskje er man noen ganger den siste til å se dette selv? Når er det på tide å ringe?, spør brukeren.

Kriterier for å gå til psykolog

Det er visse kriterier for å få tilbud om psykologbistand fra det offentlige, men det eneste kriteriet for å ta kontakt med en psykolog selv, er at man har noe man ønsker å jobbe med.

– Det er personens opplevelse av sine utfordringer som er kriteriet. At man tar et selvstendig ansvar og søker hjelp når en opplever å trenge det, vil forebygge større problem og dypere lidelser, sier psykolog Steinar Ulvestad ved HelpLink psykologsenter i Oslo.
– Men vi må aldri undervurdere vår evne til komme oss igjennom vanskelige situasjoner. Og hvem har sagt at livet skal gå knirkefritt? Mye av vår utvikling kommer gjennom motgang. Men dersom problemer vokser seg større enn hva du klarer å håndtere, har du mye å hente på å gå til psykolog, sier han.

Les artikkel her:

http://www.klikk.no/helse/doktoronline/psykiskhelse/article846082.ece