Timebestilling

founder01Steinar Ulvestad

Cand. Psychol & ISTDP-terapeut

Steinar Ulvestad (35) har erfaring fra rus-omsorgen, psykiatri og individualterapi. Han er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo og videreutdannet i intensiv dynamisk terapi under Dr Patricia Coughlin.

Ulvestad tilbyr behandling av lettere psykiske lidelser som angst og depresjon, selvfølelseproblematikk, sorg og kompliserte sorgreaksjoner, redsel i møte nære relasjoner, sinneproblematikk, lav impulskontroll, lav selvaktelse m.m. Ulvestad tilbyr også parterapi og familieterapi med særlig vekt på utvikling av god kommunikasjon og samspillforståelse.

Ulvestad tilbyr coaching til målgrupper som ønsker å bli bedre i spesielle ferdigheter, øke selvtilliten, eller befinner seg ved viktige valg. Spør etter individuell behandling (45min sesjoner), par eller familieterapi (utvidelse av tid etter behov).

Klientforholdet til Ulvestad varer så lenge du selv ønsker det. Vedlikeholdstimer tilbys ved behov etter terapien er formelt avsluttet.

 

 

 

founder01Sunniva Olivia Rørvik

Cand. Psychol

Sunniva Olivia Rørvik er utdannet klinisk psykolog ved Universitet i Oslo. Hun er for tiden under videreutdanning i ISTDP, en intensiv psykodynamisk metodikk som benyttes i behandlingen av at bredt spekter av psykiske lidelser. Rørvik har erfaring med individualterapi for voksne fra DPS og fra sitt arbeid i i bedriftshelsetjeneste og ved akuttambulant team. Hun er også sertifisert som PREP-kursholder ved Modum Bad, et teoretisk rammeverk som kan benyttes i parsamtaler. Rørvik har fordypning i psykodynamisk metode, men benytter også mindfulnessmetodikk, emosjonsfokuserte teknikker samt kognitiv terapi, for å skreddersy behandlingen til hver enkelt klient.

Rørvik tilbyr for tiden individuell behandling av lettere psykiske lidelser som angst og depresjon, inkludert kroppslige symptomer på psykiske plager. Rørvik tilbyr også behandling i forbindelse med blant annet selvfølelsesproblematikk, slitenhet, indre uro, vansker med selvhevdelse, relasjonsvansker og sorgbearbeiding.

Rørvik vektlegger at klienten til enhver tid skal kjenne seg godt møtt i timene, og ønsker å bistå klienten i å opparbeide en medfølende holdning til seg selv.

Klientforholdet til Rørvik varer så lenge som du selv ønsker det. Vedlikeholdstimer tilbys ved behov etter at terapien er formelt avsluttet.

 

 

founder01Ruth-Anne Tomtum Kleve

Cand. Psychol & Sosionom

Kleve er utdannet sosionom ved Høgskolen i Oslo og psykolog ved Universitetet i Oslo
Kleves hovedvirke som psykolog er rettet mot barn og familier. Hun har bred erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge i alderen 0-18 år fra barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

Hun har særlig kompetanse om samspill og tilknytning, og har stor interesse og kunnskap om traumebehandling. Kleve tilbyr samspillobservasjon, samtaler med barn og foreldreveiledning ved hjemmebesøk. Hun leder faggrupper og holder foredrag på forespurte temaer.
Ruth-Anne Tomtum Kleve har med seg flere år med erfaring fra rusfeltet og arbeid i institusjon, både i grupper og individuelle samtaler.

Hun har erfaring fra individualterapi med voksne, og spiller på et rikt register av terapeutiske tilnærminger som psykodynamisk terapi, traumebehandling, emosjonsfokusert tilnærming og kognitiv terapi. Hun tilbyr også individualterapi for voksne med lettere psykiske lidelser. Spør etter individuell behandling (45min sesjoner), par eller familieterapi (utvidelse av tid etter behov).

Klientforholdet til Kleve varer så lenge du selv ønsker det. Vedlikeholdstimer tilbys ved behov etter terapien er formelt avsluttet.

 

 

 

founder01Thomas Holum

NLP coach & sivilingeniør

Thomas Holum har over tyve års erfaring fra forskjellige roller innen næringslivet: personalledelse, produksjonssjef, administrerende direktør og konsulent. Han er utdannet siv. ing fra Norges Tekniske Høgskole, han har studert organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen, fallskjermjeger utdanning fra Hærens Jegerskole og Master practitioner NLP – Coach.

Som rådgiver hjelper Thomas bedrifter som ønsker prestasjonsforbedringer innen ledelse, salg eller kundeservice. Utviklingsarbeidet omfatter strategiarbeid, rådgivning, metodeutvikling, målsetting, kursing og coaching. Som coach jobber han primært med ledere, nøkkelpersoner og med medarbeidere som ønsker karriererådgivning.